HİZMETLERİMİZ

Emlak Vergisi

Emlak Vergisi

İlgili Birim:

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İletişim:

 

Telefon : 0318 618 50 04

E-Posta : bilgi@delice.bel.tr

Adres : Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı 
Delice / KIRIKKALE

 

 

Gerekli Belgeler:

-         Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

-         Tapu Fotokopisi

-         Emlak Vergisi Bildirimi

 

a-      Bina Bildirim Formu

b-     Arsa Bildirim Formu

c-      Arazi Bildirim Formu Vekâletname (Başkası adına beyan verilecekse)

-         Kısıtlılık Belgesi (Kısıtlılık uygulanacaksa)

-         Emekli Cüzdan Fotokopisi ve Emekli Bildirim Formu (Tek meskeni olan emekli iseniz)

-         Elektrik ve Su Sözleşmesi (Yeni bitenler için) Yapı Kullanma Ruhsatı ( Varsa )

 

 

Bildirim Ne Zaman Verilir?

Emlak satın alındığında, Yeni inşa edilen yerler kısmen de olsa kullanılmaya başlandığında, Vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması hallerinde, Miras yolu ile intikal ettiğinde, Bütçe yılı içerisinde Emlak Vergisi Bildirimi verilmesi zorunludur.

 

Bildirim Verme ve Ödeme Süreleri:

 

Emlak vergisi beyannamesi, Ocak ayından Mayıs ayının sonuna kadar verilir. Vergi iki eşit taksitte ödenir. Birinci taksit, Ocak ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar; ikinci taksit, Kasım ayı içerisinde ödenir. Sonradan alınan gayrimenkuller ve ek binalar için alındığı yıl içerisinde beyanname verilmesi gerekir. El birliği (İştirak halinde) mükellefiyetin ortaklar müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi münferiden de bildirim verebilirler. Paylı mükellefiyette ise her ortak tarafından belirlenmiş paylar için ayrı ayrı bildirim verilmesi gerekir. Geçici ve daimi mükellefiyetten yararlanan bina, arsa ve araziler için de bildirim verilmesi gerekmektedir.

 

Ödeme Yapılabilecek Yerler: Delice Belediyesi merkez vezneleri

 

Emlak Bildirimi Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar: Sokak, cadde, site bilgileri (taşınmazın hangi sokak, cadde, sitede kaldığı ). Binaya ait arsa payı. Binanın sınıfı ( lüks, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ). Binanın türü ( işyeri, mesken vb. ). Binanın inşaat bitim tarihi. Binanın dıştan dışa yüzölçümü ( kaç m2 olduğu ). Hisseli ise hisse nispetleri. Kalorifer, asansör var mı? İktisap tarihi İlgili Kanun ve Mevzuat: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (17354 no'lu, 29.05.1981 tarihli resmi gazete)