HİZMETLERİMİZ

Su ve Kanalizasyon

Su ve Kanalizasyon

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Büro Telefon Notları

0318 618 50 04 

BÜLENT DELİCE (DESKİ): 05356821429

Arıza Bildirimleri

Su Şantiyesi :

Kanalizasyon :

 

SU SERVİSİ

Yeni Su Abone Bağlantısı için Gereken Evraklar:

-           Tapu Fotokopisi

-           Yapı kullanma izin belgesi

-           Kimlik fotokopisi

-           Sıhhi tesisatçılar(demirciler) derneğinden alınacak su abone dosyası

-           Komşu abone no

-           Su saati

-           Çeşmeci kaşesi

 

 

Mevcut Abone Sahibi Değişikliği (Mesken ve İşyeri):

 

1. Kiracılar için:

-           Abone no

-           Kira kontratı

-           Kiracının kimlik fotokopisi

-           Ev sahibinin kinlik ve tapu fotokopisi

 

2.Yeni Ev Sahibi İçin:

-           Abone no

-           Tapu ve kimlik fotokopisi

 

3.Şirket Başvuruları için ayrıca:

-           Şirket kaşesi -            Yetkili imza sirküleri

-           Yetkili kimlik fotokopisi

 

İnşaat Suyu Abonesi İçin Gerekli Bilgiler:

-           Sıhhi tesisatçılar (demirciler) derneğinden alınacak su abone dosyası

-           Tapu fotokopisi

-           Yapı Ruhsatı (İnşaat Ruhsatı)

-           Kimlik fotokopisi

-           Su saati Su Abone Kapama İçin Gereken Evraklar:

-           Abone No

-           Abone kapama dilekçesi

-           Yatırılmış bir makbuz

 

NOT: Su ile ilgili bütün işlemlerinizde su abone No’larınızın getirilmesi işlemlerinizi hızlandıracaktır.

 

 

KANALİZASYON SERVİSİ

Kanalizasyon Servisimizce Gerçekleştirilen İşlemler

 

1. Kanalizasyon Bağlantısı için Gereken Evraklar

- Tapu fotokopisi - Belediye veznesinden alınacak matbu dilekçe

- Yarım kapaklı karton dosya

 

2.Foseptik çekim

 

3.Parsel içi Tesis Tıkanıklık açma

 

4.Kanalizasyon arıtma atık madde satışı