HİZMETLERİMİZ

İmar Durumu Tanzimi

İmar Durumu Tanzimi

İlgili Birim:

 

İmar Müdürlüğü Durum Proje Tasdik Şefliği

İletişim:

 

Telefon : 0318 618 50 04

E-Posta : bilgi@delice.bel.tr

Adres : Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı 
Delice / KIRIKKALE

 

Gerekli Belgeler:

Dilekçe (Ekinde: Tapu, çap, röperli koordinatlı röperli kroki, vekâletname belgelerinin asılları olacak.)

1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları olan parsellere, ilgililerinin talebi üzerine imar durumu belgeleri tanzim edilir.

Arsa m2 si bazında tahakkuk ettirilen imar durumu ücreti Gelirler Müdürlüğü'nce tahsil edildikten sonra 3 nüsha olarak tanzim edilen imar durumu belgesinin bir nüshası ilgilisine verilir.