HİZMETLERİMİZ

Ruhsat Ve Yapı Kontrol İşlemleri

Ruhsat Ve Yapı Kontrol İşlemleri

İlgili Birim:

İmar Müdürlüğü Yapı Denetim Şefliği

İletişim:

 

Telefon : 0318 618 50 04

E-Posta : bilgi@delice.bel.tr

Adres : Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı 
Delice / KIRIKKALE

 

 

 

 

Belgeler:

-       Dilekçe

-       Yapı denetim firması izin belgesinin noter tasdikli sureti

-       Bakanlıkça tasdikli bilgi formu aslı

-       Yapı denetim firması ile yapı sahibi arasında yapılan sözleşme

-       Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname

-       İdarenin açmış olduğu yapı denetim hesabına yatırılan yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksit makbuzu

-       Kontrol mühendisi ve yardımcı kontrol mühendisi ikametgâh senedi ve gizli sicil raporu

-       Yapının müteahhitliğinin Mal sahibi tarafından yapılması halinde;

-            

-              a. Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair taahhütname

-              b. Nüfus cüzdan sureti

-              c. İkametgâh senedi

-             d. Vergi levhası

-             e. Ticaret odası kaydı Yapının Müteahhit tarafından yapılması halinde; a.

-       Nüfus cüzdan sureti

-             b. İkametgâh senedi

-             c. Vergi levhası

-             d. Şirket ise imza sirküleri

-             e. Ticaret odası kaydı

-             f. Taahhütname (noterden tasdikli)

-       Yeni tarihli tapu veya tapu hissedar yazısı Tüm hissedarların muvafakati (noterden tasdikli) Numarataj yazısı

-       Arsa için verilen emlak vergi beyannamesi

-       Cins tashihi yapılmış tapu senedi ve Emlak vergisi ilişik kesme yazısı

-       SSK İşyeri bildirgesi Harç makbuzu

 

 

Yıkım Ruhsatı için Gerekli Belgeler:

 

- 1. Dilekçe

- 2. TEDAŞ'dan alınacak elektrik kesim yazısı

- Mahalle Muhtarlığından alınacak boş belgesi

- Tapu Sicil Müdürlüğü yazısı

- Gelirler Müdürlüğünden alınacak vergi borcu yoktur yazısı

 

Temelüstü Vizesi için Gerekli Belgeler:

-       Dilekçe

-       Bahçe tanzim projesi

 

Yapı Kullanma İzni için Gerekli Belgeler:

-       Dilekçe

-       Projesi sığınak yönetmeliğine göre tasdikli binalar için Sivil Savunma Md. Yazısı SSK Bölge Müdürlüğü'nden alınacak prim borcu olmadığına dair yazı

-       Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınacak ilişik kesim yazısı

 

Binanın dört cepheden fotoğrafı Basit Onarım İzni için Gerekli Belgeler:

-       Dilekçe

-       İskân belgesi birden fazla bağımsız bölüm için düzenlemiş yapılarda hissedar muvafakati

 

 

Bahçe Duvarı İzni için Gerekli Belgeler:

 

-       Dilekçe

-       Tapu

-       Çap

-       Röperli Kroki

 

 

İlgili Kanun ve Mevzuat:

3194 sayılı İmar Kanunu (18749 sayılı, 09/05/1985 tarihli resmi gazete)