HİZMETLERİMİZ

İşgal Harcı

İşgal Harcı

İlgili Birim:

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İletişim:

 

Telefon : 0318 618 50 04

E-Posta : bilgi@delice.bel.tr

Adres : Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı 
Delice / KIRIKKALE

 

Hangi Hallerde İşgal Harcı Alınır?

 

-Pazar veya panayır kurulan yerlerin,meydanların ,mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının her hangi bir maksat için işgali,

 

-Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve motorsikletler hariç), durumunda işgal harcı alınır.

 

 

İstisnalar:

 

Aşağıda gösterilen kara taşıtlarının işgalleri işgal harcından müstesnadır:

 

-Genel ve Katma Bütçeli İdarelerle,İl Özel İdareleri,Belediye ve köylerin ve bunların teşkil ettikleri birliklerin kara taşıtlarının işgalleri,

 

-İlgili mevzuata uygun olarak kara ticari taşıtlarının beklemelerine tahsis edilen yerlerin bu taşıtlarca işgali.

 

Ödeme Yapılabilecek Yerler:

Delice Belediyesi merkez vezneleri.

 

Diğer Önemli Bilgiler: Yukarıda sayılan yerlerin izinsiz işgalleri mükellefiyeti kaldırmaz.