HİZMETLERİMİZ

Yol Harcamalarına Katılma Payı

Yol Harcamalarına Katılma Payı

İlgili Birim:

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İletişim:

 

Telefon : 0318 618 50 04

E-Posta : bilgi@delice.bel.tr

Adres : Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı 
Delice / KIRIKKALE

 

Kimlerden Katılma Payı Alınır?

Belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerce inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların her iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışI olmaması nedeniyle bu yoldan yararlanan gayrimenkul (bina ve arsa) sahiplerinden yol harcamalarına katılma payı alınır.

 

İki veya daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır.

 

Hangi Hallerde Alınır?

İşyerlerinde, bir kereye mahsus verilecek harç, Yeni yol açılması, Mevcut yolların %40 oranında veya fazla genişletilmesi, Kaldırımsız ve bakımsız yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, Kaldırım ve şose halindeki yolların beton veya asfalta çevrilmesi, Gibi durumlarda alınır.

 

Nasıl Ödenir?

Mükelleflerin ilgili gayrimenkullerinin işin yapıldığı yıl emlak vergi değeri matrahının yüzde ikisinden fazla olmamak üzere harcanan paranın mükelleflere bölünerek tarh ve tahakkuku yapılarak, mükellefe 4 eşit taksitle veya peşin ödeme yapmak isteyen mükelleflere %25 indirim yapılarak tahsil edilir. Ödeme Yapılabilecek Yerler: Delice Belediyesi merkez vezneleri İlgili Kanun ve Mevzuat: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (17354 no.lu, 29.05.1981 tarihli resmi gazete)