HİZMETLERİMİZ

Mimari Proje Onay İşlemleri

Mimari Proje Onay İşlemleri

İlgili Birim: 

 

İmar Müdürlüğü Durum Proje Tasdik Şefliği

İletişim: 

 

Telefon : 0318 618 50 04

E-Posta : bilgi@delice.bel.tr

Adres : Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı 
Delice / KIRIKKALE

 

 

Gerekli Belgeler: 

 

-Dilekçe

-Mimari uygulama projesi (en az 3 nüsha) 

-Kanal projeleri Oda'lardan alınacak olan mimari ve statik sicil durum belgesi. 

 

Özel Yapı Denetim Büroları'ndan onaylatılmış olarak Belediye'ye sunulan mimari uygulama projeleri Kalem Şefliği'ne tescil ettirilir. İmar durumu ve imar mevzuatına uygun olup olmadığı kontrol edilir, uygun ise proje tasdik harcı ile yol katılım payı tahakkuk ve tahsil edilir. Projeler onaylanarak yapı ruhsatının tanzim edilmesi için Yapı Denetim Şefliği'ne gönderilir.